تور بدروم بهار ۹۷

اطلاعات تماس

تلفن 02122272005-02126709011
ایمیل parvaz20012@yahoo.com

به

نام مدت اقامت توضيحات
بدروم 6 شب 6 شب اقامت در هتل .بلیط رفت و برگشت ازمیر. اقامت با خدمات. ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت. راهنما و بیمه

هتل‌ها

نام هتل خدمات هتل دوتختهیک تختنرخ کودک 6 تا 12 سالکودک بدون تختزیر دو سال توضيحات

tiana

ALL

1,990,000 تومان 2,390,000 تومان 1,690,000 تومان 1,090,000 تومان 200,000 تومان 6 شب اقامت در هتل .بلیط رفت و برگشت دنیزلی. اقامت با خدمات. ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت. راهنما و بیمه

forever

ALL

2,140,000 تومان 2,540,000 تومان تومان 1,090,000 تومان 200,000 تومان 6 شب اقامت در هتل .بلیط رفت و برگشت دنیزلی. اقامت با خدمات. ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت. راهنما و بیمه

grand park

U.All

2,340,000 تومان 2,840,000 تومان 1,740,000 تومان 1,090,000 تومان 200,000 تومان 6 شب اقامت در هتل .بلیط رفت و برگشت دنیزلی. اقامت با خدمات. ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت. راهنما و بیمه

isis

U.All

2,440,000 تومان 2,940,000 تومان 1,940,000 تومان 1,090,000 تومان 200,000 تومان 6 شب اقامت در هتل .بلیط رفت و برگشت دنیزلی. اقامت با خدمات. ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت. راهنما و بیمه

sundance

U.All

2,440,000 تومان 2,940,000 تومان 1,940,000 تومان 1,090,000 تومان 200,000 تومان 6 شب اقامت در هتل .بلیط رفت و برگشت دنیزلی. اقامت با خدمات. ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت. راهنما و بیمه

yasmin

U.All

2,440,000 تومان 3,040,000 تومان 1,990,000 تومان 1,090,000 تومان 200,000 تومان 6 شب اقامت در هتل .بلیط رفت و برگشت دنیزلی. اقامت با خدمات. ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت. راهنما و بیمه

labranda t.m.t

U.All

2,540,000 تومان 3,140,000 تومان 1,940,000 تومان 1,090,000 تومان 200,000 تومان 6 شب اقامت در هتل .بلیط رفت و برگشت دنیزلی. اقامت با خدمات. ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت. راهنما و بیمه

samara

U.All

2,540,000 تومان 3,140,000 تومان 1,940,000 تومان 1,090,000 تومان 200,000 تومان 6 شب اقامت در هتل .بلیط رفت و برگشت دنیزلی. اقامت با خدمات. ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت. راهنما و بیمه

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی - ایران ایر
قیمت از 2,190,000 تومان + تومان
تاریخ تاریخ شروع تور : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ، تاریخ پایان تور : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مدارک لازم کپی صفحه اول پاسپورت با حددقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس 6 شب اقامت در هتل .بلیط رفت و برگشت دنیزلی. اقامت با خدمات. ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت. راهنما و بیمه
توضيحات 6 شب اقامت در هتل .بلیط رفت و برگشت دنیزلی. اقامت با خدمات. ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت. راهنما و بیمه