ویزای هند

اخذ ویزا

یک ماه توریستی عادی | 200،000 تومان | 15 روز کاری

یک ماه توریستی فوری | با کانتر هماهنگ شود | 7 روز کاری

پاسپورت ، 2 قطعه عکس ، کپی شناسنامه صفحه 1 و 2 ، مشخصات فردی ، امضا مسافر در پاسپورت الزامی است و حضور مسافر جهت انگشت نگاری لازم و هزینه آن جداگانه دریافت خواهد شد

No votes yet.
Please wait...
اشتراک گذاری